قیمت چاپ عکس و شاسی | کادرو
image

قیمت چاپ عکس

تمامی مشتریان کادرو می توانند با این قیمت ها سفارش چاپ عکس و شاسی بدهند.

قیمت های چاپ و خدمات جانبی فروشگاه کادرو

# نوع عنوان عرض (cm) طول (cm) قیمت(تومان)
۱ روتوش ۱ ۱ ۱۵,۰۰۰
۲ چاپ ساده چاپ کاغذ مات ۱۰x۱۵ ۱۰ ۱۵ ۲,۸۰۰
۳ چاپ ساده چاپ کاغذ مات ۱۳x۱۸ ۱۳ ۱۸ ۴,۰۰۰
۴ چاپ ساده چاپ کاغذ مات ۱۶x۲۱ ۱۶ ۲۱ ۶,۵۰۰
۵ چاپ ساده چاپ کاغذ مات ۲۰x۳۰ ۲۰ ۳۰ ۱۳,۰۰۰
۶ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۲۰x۳۰ ۲۰ ۳۰ ۱۶,۰۰۰
۷ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۳۰x۴۰ ۳۰ ۴۰ ۲۹,۰۰۰
۸ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۴۰x۶۰ ۴۰ ۶۰ ۵۰,۰۰۰
۹ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۴۰x۸۰ ۴۰ ۸۰ ۵۸,۰۰۰
۱۰ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۵۰x۷۰ ۵۰ ۷۰ ۶۵,۰۰۰
۱۱ چاپ ساده چاپ کاغذ سیلک ۷۰x۱۰۰ ۷۰ ۱۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
۱۲ چاپ و شاسی چاپ مات + شاسی ۱۰x۱۵ ۱۰ ۱۵ ۵,۵۰۰
۱۳ چاپ و شاسی چاپ مات + شاسی ۱۳x۱۸ ۱۳ ۱۸ ۹,۰۰۰
۱۴ چاپ و شاسی چاپ مات + شاسی ۱۶x۲۱ ۱۶ ۲۱ ۱۳,۰۰۰
۱۵ چاپ و شاسی چاپ مات + شاسی ۲۰x۳۰ ۲۰ ۳۰ ۲۵,۰۰۰
۱۶ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۲۰x۳۰ ۲۰ ۳۰ ۲۸,۰۰۰
۱۷ چاپ و شاسی چاپ مات + شاسی ۳۰x۴۰ ۳۰ ۴۰ ۴۲,۰۰۰
۱۸ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۳۰x۴۰ ۳۰ ۴۰ ۴۷,۰۰۰
۱۹ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۴۰x۶۰ ۴۰ ۶۰ ۹۲,۰۰۰
۲۰ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۴۰x۸۰ ۴۰ ۸۰ ۱۰۶,۰۰۰
۲۱ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۵۰x۷۰ ۵۰ ۷۰ ۱۱۶,۰۰۰
۲۲ چاپ و شاسی چاپ سیلک + شاسی ۷۰x۱۰۰ ۷۰ ۱۰۰ ۲۱۹,۰۰۰
۲۳ دانلود فایل ۱۰,۰۰۰

چرا کادرو؟

'فایل' بگیرید

کادرو به شما فایل اصلی عکسها را می دهد. تمامی فایل های ادیت شده با سایز اصلی و اوریجینال دوربین در قسمت "آلبوم من" آپلود می شود. شما می توانید سفارش چاپ عکس نیز بدهید.

حریمِ اَمن

فقط شما و عکاس تان به عکس ها دسترسی دارید. در صورتیکه شکایتی نسبت به عملکرد عکاس داشته باشید فقط یک نفر کارشناس خانم به درخواست شما عکسهای تان را بررسی می کند.

بازگشت مبلغ

با پرداخت امن کادرو مبلغی که می پردازید به عکاس واریز نمی شود تا زمانیکه عکاسی انجام شود و شما عکسها را ببینید و اعلام رضایت کنید تا مبلغ برای عکاس آزاد شود.

هنوز عکاست رو انتخاب نکردی؟

مهم ترین لحظات شما مستحق یک عکاس حرفه ای برای ثبت ماندگار آنها هستند.

عکاسان فعال منطقه من

image

کادرونامه

نامه های الکترونیکی شامل آخرین ترندهای عکاسی در جهان، قیمتها و تخفیف ها برای شما؛ اگر مشتاقید عضو کادرونامه شوید.

ایمیلت رو بگذار تا اول از همه خبردار بشی